Kurumsal

Çevre Politikası


“BOYA, APRE VE BASKI ÜRÜNLERİ İMALATI VE SATIŞI” alanında faaliyet gösteren firmamız, kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik yönünü destekleyecek şekilde çevre yönetim sistemini en üst düzeye ulaştırabilmek için şirket yönetimi ve tüm çalışanlar aşağıdaki konulara uymayı taahhüt eder.

  • Çevre boyut ve etkilerini tespit ederek, bu etkilerin çevreye vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,
  • Yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak,
  • Müşterilerde, tedarikçilerde, çalışanlarda ve diğer ilgili taraflarda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak,
  • Tüm faaliyetlerde en etkin kullanım ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamak,
  • Çevreye saygılı olmayı ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi uygulamak,
  • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek.