Kurumsal

Sosyal Sorumluluk Politikası


Çalışma ortamlarımızı; tehlikelerden uzak, ürün ve hizmetlerin güvenli üretildiği, çalışanları kaza ve risklere karşı korunmuş hale getirmek,

  • Çalışma ortamlarımızdan kaynaklanabilecek meslek hastalıklarını önlemek,
  • İşe almada, ücrette, işten çıkarmada, disiplin uygulamalarında her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, çocuk işçi çalıştırmamak, tüm personelin örgütlenme hakkına saygı göstermek. Ücret belirlemelerinde çalışanların asgari geçim ihtiyaçlarını dikkate alarak, sorumluluk bilinci ile hareket etmek.
  • Tüm çalışanlarımızın inanç ve fikirlerine saygı göstererek, bunlar için gerekli şartları sağlamak, her türlü baskıdan uzak çalışma ortamlarını sağlamak.
  • Zorla ve zorunlu çalışmaya önlenmesi için; gönülsüz ve borçlandırarak normal ve fazla çalışmaya kendi iş yerinde ve alt tedarikçilerinde müsaade etmemek
  • Özel sağlık durumları olan (Hamilelik, çocuk emziren bayan, rahatsızlık geçirenler vb.) çalışanlar için uygun çalışma ortamları sağlayarak, gerekli önlemleri almak, gerekli değişiklikleri yapmak ve bu tip çalışanların durumlarını özel olarak takip etmek.
  • Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya olan bağlılığı ilke edinerek kirliliğin önlenmesini sağlamak ve doğal kaynak kullanımını kontrol altına alarak israfı ortadan kaldırıp verimliliği artırmak, doğal kaynak kullanımın azaltılması için sürekli çalışmalar yapmak,
  • Enerji kullanımını, her durum ve proses için izleyerek, kullanımı azaltıcı projeler geliştirmek, alternatif kaynakları araştırarak verimliliği artırmak,

Mevcut yasa ve yönetmeliklerdeki gereklilikleri tüm iş yerlerimizde sağlamak, Topluma karşı sorumluluk ve sürekli iyileştirme bilinci ile hareket etmektir.