Kurumsal

Sürdürülebilirlik


Nurel Group olarak biz, tüm üretim ve tedarik süreçlerimizin ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlarını en üst seviyeye ulaştırarak, bu sonuçların devamlılığını sağlamak için gerekli adımları atıyor; çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve tüm paydaşlarımız ile birlikte yaptığımız her işte sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda;
  • İş hedeflerimizi ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği göz önüne alarak belirleyeceğimizi,
  • Tüm iş süreçlerimizde müşteri beklentileri ve rakip faaliyetlerini dikkate alarak sahip olduğumuz üstünlüğü sürdüreceğimizi,
  • Karlı büyüme ve verimlilik için iş süreçlerimizi sürekli ölçeceğimizi ve değerlendireceğimizi, çıkan sonuçları daha da iyileştirmek için kaynaklarımızı verimli kullanacağımızı,
  • Tüm iş süreçlerimizde sürekli gelişimi destekleyecek inovatif fırsatları tanımlayarak geleceğe ilerleyeceğimizi,
  • “Önce İnsan” ilkesi ile çalışanlarımız arasında dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeden, tüm çalışanlarımızın kişisel ve mesleki hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlayacağımızı,
  • Tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve ziyaretçilerimiz için emniyetli ve güvenli bir iş ortamı sağlayacağımızı,
  • Çevresel etkimizi en aza indirmek için hedefler belirleyeceğimizi ve kaydettiğimiz ilerlemeyi ölçüp, gözden geçireceğimizi,
  • Tüm iş süreçlerimizde yönetişim, raporlama araçları ve şeffaflık ilkesi ile şirket sürdürülebilirliğini gözeten bir yaklaşım benimseyeceğimizi

taahhüt ediyoruz.